Trường MN Vĩnh Phước là trường mầm non về chất lượng đội ngũ nhân sự với mục tiêu là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Vĩnh Phước xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được giáo viên tại Trường MN Vĩnh Phước, các giáo viên phải đáp ứng về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

* Năm học: 2017-2018.

- Giáo viên tổng số 20 ;Nữ: 20 ; Dân tộc Kinh: 10 ; Khmer: . 9 ; Hoa: 1   Trong đó:

+ Biên chế 17 nữ; tỉ lệ 85%

+ Hợp đồng 03 nữ ; tỉ lệ 15 % 

+ Trình độ đào tạo: Chuẩn 18/20 đạt 90% ;trong đó :  ĐH:  9 , CĐ: 5;  TC: 4 

+ Trình độ Tin học:18/20; tỉ lệ 90%; trình độ ngoại ngữ: 17/20; tỉ lệ: 85%

95% giáo viên đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc giáo dục trẻ.

100% giáo viên có  tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục và các chuyên đề.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp mầm 1 (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 26 trẻ với 2 giáo viên;

- Lớp mầm 2; 20 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp chồi 1 (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 29 trẻ  với 2 giáo viên;

Lớp chồi 2: 21 trẻ với 2 giáo viên;

-  Lớp chồi 3; 26 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp lá 1 (5 tuổi – 6 tuổi): 35  trẻ với 2 giáo viên; 

- Lớp lá 2: 33 trẻ với 2 giáo viên; 

- Lớp lá 3: 37 trẻ với 2 giáo viên;

Lớp lá 4: 36 trẻ với 2 giáo viên.