Năm học 2017-2018 trường Mầm non Vĩnh Phước có 03 điểm dạy

- Điểm chính: gồm có các phòng sau:  Phòng học:  05 ;  phòng hiệu trưởng  01 ; phòng phó hiệu trưởng: 02 ; phòng y tế; 01 ; phòng kế toán: 01 ; phòng chức năng; 01 ; văn phòng: 01; Bếp ăn: 01, nhà vệ sinh: 2 khu.

- Điểm lẻ 1: Gồm có phòng học: 02 ; nhà vệ sinh: 01

- Điểm lẻ 2: Gồm có phòng học: 03 phòng; nhà vệ sinh: 02