Địa chỉ: Khóm Biển Trên, P.Vĩnh Phước
Điện thoại: 0919727809
 • Trương Mỹ Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0396880017
  • Email:
   mytuyetvp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984367954
  • Email:
   nthithoa@gmail.com
 • Lý Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ
  • Điện thoại:
   0944667247
 • Võ Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   01655453289
 • Từ Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0972103017
  • Email:
   tuduong.mnvp@gmail.com
 • Lâm Thị Lên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   01296666428
  • Email:
   mynhien2010@gmail.com
 • Lâm Thị Hồng Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941484900
  • Email:
   linhlamvp@gmail.com
 • Thạch Thị Mỷ Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689885371
  • Email:
   myduyenmamnonvc@gmail.com
 • Trần Thị Vi Ra
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01656506170
  • Email:
   vctranthivira1993@gmail.com
Facebook

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal