GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khóm Biển Trên, P.Vĩnh Phước

Email:  stg-vinhchau-mnvinhphuoc@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0919727809

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó hơn 94,73% có trình độ trên chuẩn. Đội ngũ  cán bộ, giáo viên, nhân viên  đa số người địa phương có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề, mến trẻ gắn bó với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, có tác phong sư phạm, thân thiện với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo và biết ứng dụng CNTT trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

3. Mục tiêu đào tạo: 
Là chăm sóc và giáo dục trẻ từ 6 đến 72 tháng tuổi. Thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ; Thực hiện đúng theo chương trình Giáo dục Mầm non; quản lý giáo viên, nhân viên; phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong các hoạt động giáo dục;  thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa.
-Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học  tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp.

Hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, giữ mối quan hệ ứng xử thân thiện.

Phong trào trang trí, tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, trưng bày sản phẩm của trẻ; tổ chức làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực trẻ mầm non được sử dụng lâu, bền.  

Thực hiện tốt việc đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca phù hợp với điều kiện và bản sắc văn hóa của địa phương và tiếp tục tăng cường các hoạt động rèn kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tổ chức cho trẻ tham quan các chùa và một số nghề truyền thống của địa phương, cho trẻ tham gia nhiều hoạt động tập thể như: Tổ chức hội chợ xuân, tổ chức cho trẻ tập gói bánh trưng, liên hoan các trò chơi dân gian và thi hát dân ca…

- Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

- Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ -
- Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non .

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non
 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Vĩnh Phước