Trường Mầm non Vĩnh Phước được thành lập từ năm 2004, tọa lạc tại khóm Biển Trên Phường Vĩnh Phước Thị Xã Vĩnh Châu.Đến năm 2008-2009 trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện cho trường có được cơ sở mới khang trang với 05 phòng học bán kiên cố và một số phòng chức năng khác. Trường vinh dự đón nhận danh hiệu trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 cấp học Mầm non đầu tiên của thị xã Vĩnh Châu vào ngày 15 tháng 3 năm 2010. Không dừng lại ở thành tích đạt được, đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên trường luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng tiếp tục phấn đấu để được tái công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia ngày 29 tháng 01 năm 2016.